ponedeljek, 24. november 2014

InTIMe21 - Innovating teaching ideas and methods for the 21st century / 
                  Inovativne ideje in metode poučevanje za 21. stoletje

Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija smo letos začeli nov triletni evropski  projekt Erasmus+ KA2 z naslovom InTIMe21 (Innovating teaching ideas and methods for the 21st century/Inovativne ideje in metode poučevanje za 21. stoletje). V povezavi s šolami iz Danske, Avstrije, Italije, Poljske, Finske, Španije bodo učitelji spoznavali in predstavljali nove metode poučevanja ter jih delili med seboj. V projektu bodo aktivno sodelovali tudi dijaki s svojimi idejami ter preizkušanjem novih metod obenem pa bodo poglabljali medsebojne stike in iskali nove načine za varstvo okolja v svojem okolju. V projektu se želimo povezati tudi z lokalnimi podjetji, saj nas zanima katere kompetence po njihovem dijaki danes potrebujejo in jim jih šola (še) ne nudi.

nedelja, 23. november 2014

1. mednarodno srečanje: Aarhus, Danska

1. mednarodno srečanje: Aarhus, Danska od 19. do 23. oktobra 2014

Prvo srečanje je organizirala šola Sabro Korsvejskolen blizu Aarhusa na Danskem in najprej sva tja konec oktobra odšli dve profesorici. Tema srečanja je bilo sovrstniško poučevanje (peer teaching) in oblikovanje skupin (teambuilding). Na začetku sva skupaj s še 14 učitelji spoznali, kaj je to sovrstniško poučevanje in na kakšne načine lahko oblikujemo skupine dijakov za različne naloge. V drugem delu pa smo zastavili delo in naloge za dijake, ki je potekala v sklopu aktivnosti učenja in poučevanja novembra. Učitelji smo se med seboj veliko pogovarjali tudi v popoldanskem in večernem času ter si izmenjali izkušnje. Ponovno pa smo tudi spoznali vrednost takih srečanj in takšnega dela, saj so se nam v delu po skupinah porodile številne ideje, ki se posamezniku samemu ne bi. S kolegico pa naju je nagovorilo tudi dejstvo, da je v Evropi veliko učiteljev, ki nenehno iščejo nove bolj primerne načine posredovanja znanja, veščin in tudi vrednot.


Na avtobusni so nas pričakovali dijaki z danskimi zastavicami pa žal nisem bila dovolj hitra.


Malo zamujamo, saj se je pouk že začel. Ampak prvi dan lahko začnemo malo kasneje, saj je za nami dolga pot.Dijaki, ki so čisto neučakani, da nam razkažejo šolo


Kdo je za kaj odgovoren? Ni bilo vedno lahko in ugotovili smo, da nas čaka precej dela.


Brez skupinske slike pa ne gremo domov.