torek, 24. marec 2015

PROJEKTNE AKTIVNOSTI V BLIŽNJI PRIHODNOSTINa Gimnaziji Jurija Vege Idrija bomo med 10. in 12. aprilom 2015 najprej gostili srečanje 13 profesorjev in profesoric iz Avstrije, Danske, Finske, Italije, Poljske in Španije. Učitelji bodo poleg dogovorov kako naprej, drug drugemu predstavili primere dobrih praks. 

V soboto zvečer, 11. aprila se jim bo pridružilo še 23 dijakov in 9 učiteljev in skupaj se bomo v nedeljo odpravili raziskovati obalo. Vodenje ekskurzije bo v rokah dijakov in tako bomo ponovno uporabili novo metodo poučevanja, sovrstniško poučevanje.
Dijaki bodo ostali v Idriji do petka, 17. aprila in poleg številnih aktivnosti na šoli opravili tudi laboratorijske vaje na Kolektorju. 
Kot enega osrednjih dogodkov srečanja načrtujemo okroglo mizo na temo prihodnosti mladih v Evropi  in možnostih za nadaljnjo zaposlitev. V pogovoru s predstavniki lokalnih podjetij želimo predvsem izvedeti, katera znanja bi si delodajalci pri zaposlenih danes želeli, pa jih šola slednjim (še) ne nudi.

Po odhodu gostov pa časa za počitek še ne bo. Saj nas čaka Dan sovrstniškega poučevanja. To pomeni, da bodo pouk samostojno vodili dijaki,in sicer prve tri ure. Izvedli ga bomo v sredo, 22. aprila 2015, ter na ta način obeležili Dan zemlje.  Ta način poučevanja bo istočasno potekal na vseh sedmih v projektu sodelujočih šolahNa dogodek bomo povabili tudi starše dijakov.


nedelja, 22. marec 2015

VRSTNIŠKO POUČEVANJE-PRIMER DOBRE PRAKSE, DRUGI DEL

Projekt: Innovating teaching ideas and methods for the 21th Century


Medvrstniško poučevanje smo pri geografiji/družboslovju izvedli še enkrat; tokrat sta bili učiteljici maturantki geografije Blažka Rupnik in Maja Zajc.  Tokratna tema je bila: vodovje v Sloveniji.

 Maturantki sta izdelali natančen delovni list na novo učno temo. Nato pa sta tokom ure, z razlago in  slikovnimi ter grafičnimi prikazi, dijake 2.m, učili o vodovju. Dijaki so spremljali razlago ter reševali delovni list. Maturantki sta jim pomagali z dodatno razlago, če je bilo potrebno. 

Medvrstniško poučevanje na relaciji maturant geografije- dijak smeri mehatronik smo izvajali dvakrat. Pokazalo se je kot zanimivo, nekaj "drugačnega"   

Vsi smo nekaj pridobili, dijaki programa mehatronik so videli nov način poučevanja, dijaki maturantje so lahko ponovili učno snov na zanimiv način in se soočili s prvimi koraki poučevanja, jaz, kot učiteljica, pa sem videla, da lahko dijaki naredijo marsikaj, če imajo malo spodbude.  

Razmišljanje o nalogah

Pomoč, če se ustavi reševanje

Skrbno narejen delovni list

 2. m in maturantki geografije med poukompetek, 13. marec 2015

SOVRSTNIŠKO POUČEVANJE PRI ŠPORTNI VZGOJI (KARATE)


Razred: 3.a
Datum: 11.3.2015
Učna snov: Karate
Izpeljava: dijakinji Tinkara Černič in Petra Zajc

Potek dela: Z dijakinjama, ki trenirata karate, smo se najprej pogovorile o pripravljenosti poučevanja svojih sošolk. Ker sta se takoj strinjali smo naredile okvirni načrt za blok uro pri športni vzgoji.
S seboj sta prinesli potrebne rekvizite, tatami podlago sta dobili v šoli. Najprej sta skupaj s sošolkami  sestavili tatami podlago, nato sta jih ogreli. V glavnem delu ure sta vsaka prevzeli polovico skupine in jih naučili osnovnih postavitev in nekaj udarcev. Ura je potekala tekoče in smiselno. Dijakinje so bile motivirane za delo in so nove veščine tudi osvojile. Vidi se, da imata Petra in Tinkara že izkušnje z vodenjem, saj sta popoldne aktivni  pri vodenju skupin otrok.
Ura je bila smiselna in je v celoti uspela, v kratki refleksiji so to potrdile tudi dijakinje.
Sama sem bila prisotna samo v vlogi fotografa :)

Nekaj utrinkov iz ure:


 Pripravila: Jerneja Tratnik, prof. šp. vzgoje

torek, 3. marec 2015

VRSTNIŠKO POUČEVANJE-PRIMER DOBRE PRAKSE

Projekt: Innovating teaching ideas and methods for the 21th Century


Sodeljujem v projektu » Innovating teaching for...« in sem se odločila, da izvedem peer teaching uro. Torej uro vrstnišega poučevanja, kjer mladi učijo mlade, na formalni ali neformalni način. 
Po razmisleku sem se odločila, da bi prosila dijake-maturante iz geografije, da izvedejo uro sovrstniškega poučevanja v 2. letniku programa mehatronik.  Maturantje iz geografije imajo dovolj dobro podlago v znanju geografije in tudi motivirani so za tako izvedbo ure. Dijaki programa mehatronik pa pridobijo nova znanja in veščine na manj formalen način. 

Dva dijaka, maturanta Simona in Anže, sta se javila, da bi izvedla učno uro. Pri pripravah na samo uro smo se pogovorili poteku ure in o učni vsebini- »Klimatski elementi«. Izdela sta power point za pomoč pri poučevanju ter delovni list. 
Simona in Anže sta, izmenično, večinoma v frontalni obliki, podajala novo učno snov. Dijaki so si snov zapisovali v zvezek. Večkrat so postavljali vprašanja, vezana na učno snov. Nato sta maturanta predstavila še inštrumente za merjenje temperature, zračnega tlaka in zračne vlage. Sledilo je reševanje del. listov . Na koncu ure smo si pogledali še vremensko napoved za naslednje dni in tako aktualizirali osvojeno učno snov. 

Dijakom-mehatronikom je bilo zanimiva drugačna izvedba učne ure. To so pokazali tako, da so se potrudili aktivno sodelovati.  In imeli so kar dva učitelja. Maturanta pa sta z izvedbo učne ure ponovila določeno učno snov in pa se preizkusila v poučevanju. In šlo jima je zelo dobro!


                                                    Simona in Anže v uvodnem delu ure.

                                                                   Dijaki sledijo razlagi.

Simonina pomoč pri reševanju del. lista.
  
Reševanje nalog s skupnimi močmi. 

Zapisala: Ester Mrak