torek, 29. november 2016

5. SREČANJE UČITELJEV NA DUNAJU V AVSTRIJI

Srečanje je bilo namenjeno pripravi srečanja dijakov konec novembra. Najprej smo si ogledali novo in moderno šolo AHS Heustadelgasse na obrobju Dunaja. To je gimnazija, ki pa v Avstriji traja 8 let, zato na njej opazimo tudi mlajše otroke. Nahaja se v zelo moderni, stekleni stavbi sredi zelenja, vendar pa je sodobna oprema v njej v primerjavi z našo šolo precej revna.Po ogledu šole smo v delavnicah spoznavali in preizkusili nekaj spletnih orodij imenovanih web 2.0  (kahoot, learning apps, padlet, answer garden ...) To so v glavnem brezplačna orodja, ki popestrijo pouk in so zelo privlačna za dijake. Učitelj doma na računalniku pripravi ali poišče ustrezne naloge, ki jih dijaki rešujejo s pomočjo pametnih telefonov ali tablic.
S pomočjo kahoota ali quizizz lahko učitelji preverijo znanje na interaktiven način, ki vključuje tudi tekmovanje med dijaki. Pri quizizz lahko učitelj sledi delu posameznega dijaka ter določi, da določeno nalogo dijaki rešijo doma 
Learning apps pa poleg orodij, s katerimi učitelji lahko izdelajo številne interaktivne vaje nudi veliko paleto različnih vaj za utrjevanje znanja.
Padlet ali titanpad sta v bistvu orodji za oglasno desko oz. preprosto spletno stran. Ta stran omogoča, da dijaki na njej pišejo in objavljajo svoje izdelke brez predhodne prijave.
Answer garden pa omogoča dijakom, da pri pouku aktivno sodelujejo s svojim mnenjem, dajo učitelju povratno infomacijo ali skupaj oblikujejo miselni vzorec.
Poleg tega pa smo razmišljali še o osebni in kulturni identiteti in načrtovali aktivnosti za srečanje dijakov konec novembra. Za ozaveščanje drugačnosti pa smo si ogledali muzej Dialog im Dunkeln. Težko mu sicer rečemo muzej, gre bolj za izkušnjo slepega človeka. Po temnih prostorih so nas v majhnih skupinah popeljali slepi ljudje. Zame je bila to izjemna izkušnja in pomagala mi je pridobiti malo uvida v občutke slepih. Spoznala sem tudi, kako pomemben je osebni dotik in glas za slepe ljudi, saj je to njihov edini način komunikacije.  Žal fotografiranje ni bilo mogoče. :)
Ni komentarjev:

Objavite komentar