torek, 3. marec 2015

VRSTNIŠKO POUČEVANJE-PRIMER DOBRE PRAKSE

Projekt: Innovating teaching ideas and methods for the 21th Century


Sodeljujem v projektu » Innovating teaching for...« in sem se odločila, da izvedem peer teaching uro. Torej uro vrstnišega poučevanja, kjer mladi učijo mlade, na formalni ali neformalni način. 
Po razmisleku sem se odločila, da bi prosila dijake-maturante iz geografije, da izvedejo uro sovrstniškega poučevanja v 2. letniku programa mehatronik.  Maturantje iz geografije imajo dovolj dobro podlago v znanju geografije in tudi motivirani so za tako izvedbo ure. Dijaki programa mehatronik pa pridobijo nova znanja in veščine na manj formalen način. 

Dva dijaka, maturanta Simona in Anže, sta se javila, da bi izvedla učno uro. Pri pripravah na samo uro smo se pogovorili poteku ure in o učni vsebini- »Klimatski elementi«. Izdela sta power point za pomoč pri poučevanju ter delovni list. 
Simona in Anže sta, izmenično, večinoma v frontalni obliki, podajala novo učno snov. Dijaki so si snov zapisovali v zvezek. Večkrat so postavljali vprašanja, vezana na učno snov. Nato sta maturanta predstavila še inštrumente za merjenje temperature, zračnega tlaka in zračne vlage. Sledilo je reševanje del. listov . Na koncu ure smo si pogledali še vremensko napoved za naslednje dni in tako aktualizirali osvojeno učno snov. 

Dijakom-mehatronikom je bilo zanimiva drugačna izvedba učne ure. To so pokazali tako, da so se potrudili aktivno sodelovati.  In imeli so kar dva učitelja. Maturanta pa sta z izvedbo učne ure ponovila določeno učno snov in pa se preizkusila v poučevanju. In šlo jima je zelo dobro!


                                                    Simona in Anže v uvodnem delu ure.

                                                                   Dijaki sledijo razlagi.

Simonina pomoč pri reševanju del. lista.
  
Reševanje nalog s skupnimi močmi. 

Zapisala: Ester Mrak

1 komentar: